Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Rada Ochrony Pracy o wypadkach przy pracy wśród osób 50+

We wtorek, 19 maja o godz. 10.00 po raz kolejny zbiorą się parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy, którzy zasiadają w sejmowej Radzie Ochrony Pracy. Tematem obrad będą przyczyny, przebieg i okoliczności wypadków przy pracy w grupie pracowników 50 +. Posiedzenie będzie też okazją do dyskusji o nowych wyzwaniach w ochronie zdrowia pracowników w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych i wydłużania wieku emerytalnego. Rada Ochrony Pracy ma też podsumować rozpoczętą 28 kwietnia br. dyskusję dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w której występuje największa liczba wypadków przy pracy. Planowane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie. Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji. Ponadto podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ochrony Pracy zaopiniuje wniosek Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz w sprawie odwołania Mieczysława Szczepańskiego ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku w związku z jego rezygnacją. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. W ROP IX kadencji zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Business Centre Club Związek Pracodawców, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich.


329 wyświetleńZobacz także:


Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki z największą...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP cz. 2.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP cz.2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Alicja Olechowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy