Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Chciałabym odnieść się do słów mojego przedmówcy pana posła Zielińskiego. Pan poseł chyba nie zrozumiał. Wydawało nam się, kiedy przedkładaliśmy ten projekt jako projekt Poselskiego Zespołu Strażaków, który podpisali wszyscy posłowie z poszczególnych klubów, o czym mówił pan poseł Oświęcimski, że w tym przypadku będzie zgoda. Tę wypracowaną zgodę co do tego rozwiązania jednak mimo wszystko trochę pan poseł zburzył. O programie modernizacyjnym rozmawiają zarówno rząd, jak i zespół. Chciałabym w Wysokiej Izbie strażakom ochotnikom, a przede wszystkim państwu posłom, którzy wnikliwie śledzą wykonanie budżetu i przyjęte w budżetach rozwiązania finansowe, powiedzieć, że od 2010 r. podwyższyliśmy, w 2011 r., kwotę na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z 20 mln zł do ok. 50 mln zł, a zatem przez ten okres środki przeznaczane na krajowy system ratowniczo-gaśniczy zostały odpowiednio zwiększone w stosunku do porównywalnych lat wcześniejszych każdego roku o 50 mln zł, a w sumie o kwotę przeszło 200 mln zł. W tym zakresie również przeznaczano i zwiększano środki dla ochotniczych straży pożarnych, które nie są w systemie.

    Gdybyśmy popatrzyli, w ramach systemu i wsparcia z regionalnych programów operacyjnych, na montaż finansowy i przeznaczanie środków dla państwowej i ochotniczych straży pożarnych na wyposażenie w nowy sprzęt dla jednostek, zaczynając od samochodów, poprzez pompy i inny sprzęt, to jednak wiele zmodernizowano przez ten okres. Warto zauważyć (Dzwonek), że odmłodzono sprzęt i jest on znacznie lepszy niż poprzednio. Wszyscy rozmawiamy, wszystkim nam zależy na dobrym rozwiązaniu. Myślę, że nie będziemy dalej prowadzić sporu. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


14 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy