Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ja tylko tytułem wstępu, bo mój kolega pan poseł Konstanty Oświęcimski będzie prezentował opinię klubu Platformy Obywatelskiej.

    Reprezentowałam wnioskodawców, chodzi o ochotników strażaków, którzy zbierali podpisy pod takim rozwiązaniem, którego nie było dotychczas w systemie prawnym, a które gwarantuje bezpieczeństwo osób, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia, w przypadku poszkodowania w wypadku związanym między innymi z udziałem w akcji ratowniczo-gaśniczej. Można byłoby takiego rodzaju świadczenie czy wsparcie dla tych osób przekazać. Ta inicjatywa obywatelska została przekazana pani premier Ewie Kopacz, a potem kolejno pani minister spraw wewnętrznych Teresie Piotrowskiej. Jako Poselski Zespół Strażaków przyjęliśmy stanowisko, iż jest to przedłożenie, które jest niezwykle potrzebne systemowi i stanowi wsparcie ochotniczych straży pożarnych.

    Wszystkim państwu, którzy się podpisali pod tym projektem, i państwu, którzy pracowali nad ostatecznymi rozwiązaniami, chciałabym bardzo serdecznie podziękować. W maju obchodzimy święto strażaków, a to rozwiązanie, to przedłożenie, tak potrzebne, na pewno będzie odzwierciedleniem naszego wsparcia dla wszystkich działań dotyczących bezpieczeństwa, które realizują jednostki ochotniczych straży pożarnych.

    Wypowiedź w imieniu klubu będzie kontynuował pan poseł Konstanty Oświęcimski. Panie marszałku, dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


21 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy