Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia na temat rozwiązań opiekuńczych i leczniczych dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz dostępności usług ochrony zdrowia
- referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Zdrowia.
Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 rok.


98 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury. Program „Kultura dostępna”...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Sytuacja dochodowa osób starszych - referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz Prezesa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat założeń ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja na temat działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób 50+. Analiza sytuacji i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat: ochrona zdrowia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Dyskusja nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o osobach starszych –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o osobach starszych (druk nr 3838) - uzasadnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja na temat przygotowań do inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy