Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat celów i finansowania programów na rzecz osób starszych w 2015 roku (ASOS, FIO, EFS)
- przedstawia Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Informacja na temat rządowego programu WIGOR 2015-2020 (dzienne domy pobytu, kluby seniora)
- przedstawia Minister Pracy i Polityki Społecznej.


7 wyświetleńZobacz także:


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Sytuacja dochodowa osób starszych - referują: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz Prezesa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat założeń ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja na temat działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób 50+. Analiza sytuacji i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia na temat rozwiązań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat: ochrona zdrowia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Dyskusja nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o osobach starszych –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o osobach starszych (druk nr 3838) - uzasadnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Informacja na temat przygotowań do inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy