Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3221 i 3315).


Poseł Bogusław Wontor:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam dwa pytania. Moje pierwsze pytanie będzie się wiązało z takim oto faktem: powszechnie wiadome jest, że jeżeli młody człowiek z niewielkiego miasteczka wyjeżdża na studia do pięknego, dużego miasta akademickiego i studiuje w tym mieście, to nie należy do rzadkości, że on nie wraca do tego małego miasteczka, zostaje w tym dużym mieście. A więc zadam w związku z tym pierwsze pytanie. Chodzi o to, żeby nie stało się też tak z tymi naszymi potencjalnie najlepszymi studentami, że wyjadą za granicę i nie wrócą do Polski z wielu różnych względów: nie będą mieli do czego, nie będą mieli tutaj możliwości rozwijania się, możliwości pracy itd.

    Pierwsze pytanie brzmi: Co rząd zamierza zrobić, żeby takiej sytuacji nie było, żeby wszyscy ci, którzy będą wyjeżdżali i studiowali, wracali do Polski i wspierali później polską naukę czy gospodarkę?

    Jeśli chodzi o moje drugie pytanie, to my wspieramy tych najzdolniejszych studentów, którzy będą wyjeżdżali na zagraniczne uczelnie, ale nie wspieramy bardzo dobrych polskich kierunków, a także tych kierunków, które zakładają współpracę międzynarodową z inną uczelnią. Często bywa tak, że ten kierunek chce się rozwijać, jest ciekawy projekt, np. budują jakieś urządzenie, i uniwersytet, załóżmy, zachodni mówi: to my w przypadku tego urządzenia (Dzwonek) wybudujemy pewien jego element, a drugi element wybudujcie wy. Razem się rozwijamy, razem podnosimy swój poziom. Na Zachodzie nie ma problemu z tą ich częścią. U nas, praktycznie biorąc, studenci czy młodzi naukowcy niejednokrotnie wypadają z takich projektów z tego względu, że nie ma skąd uzyskać środków na finansowanie tego typu przedsięwzięć.

    Co rząd zamierza zrobić, żeby wspierać polskie uczelnie, po to żeby właśnie nadrabiały zaległości i stawały się najlepszymi kierunkami, specjalnościami w Europie i na świecie? Dziękuję.Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


41 wyświetleń

Zobacz także: