Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3221 i 3315).


Poseł Bogusław Wontor:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym wygłosić oświadczenie dotyczące omawianego projektu ustawy.

    Zdaniem posłów Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej od pierwszego czytania niezbyt wiele się zmieniło, jeśli chodzi o te uwagi i wątpliwości, które zgłaszałem w pierwszym czytaniu. Oczywiście pewne rzeczy zostały poprawione. Lista tych renomowanych uczelni będzie stanowiła załącznik. Niekoniecznie będą to tylko uczelnie, znajdą się tam także kierunki i specjalności. To jest właściwy kierunek.

    Jednak cały czas ten projekt ustawy nie rozwiewa, praktycznie rzecz biorąc, wątpliwości, czy będziemy finansowali studia na kierunkach, które nie odbiegają jakością kształcenia od kierunków na polskich uczelniach, czy będzie można wybrać każdy kierunek. Nadal nic nie zostało zmienione w sposobie rekrutacji tychże osób. Mówimy tutaj o setce osób rocznie, które będą wspierane i objęte pomocą. Dlaczego setka? Może w jednym roku będzie 80 najzdolniejszych, a w drugim - 120. Mówiłem o tym, że trzeba bardziej indywidualnie do tego podchodzić. Tego zindywidualizowania w tym projekcie cały czas brakuje.

    Można powiedzieć, że mamy szereg uwag. Nie chcę już powtarzać tego, co powiedziałem w pierwszym czytaniu. Mogę tylko dodać, że nabieram coraz większego przekonania, że ten projekt jest słuszny w swej idei, bo tutaj jesteśmy zgodni. Wszyscy moi przedmówcy stwierdzili, że jest jak najbardziej potrzebny. Między innymi z tego względu posłowie Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej będą głosowali za przyjęciem tego projektu z tymi wszystkimi wadami, o których wspomniałem. Uważam jednak, że skoro powstał on teraz, przed wyborami, to jest taki, można powiedzieć, propagandowy, wyborczy. Pokazujemy, że będziemy wspierali młodych ludzi, ale jest to niedoskonałe, ma swoje wady. Pozostaje pytanie, kto będzie wyjeżdżał, bo ta komisja rekrutacyjna i te kryteria, które są ustalone, praktycznie biorąc, też budzą wiele wątpliwości.

    Kończąc, konkludując, chciałbym powiedzieć, że mój klub poselski, mimo tych wszystkich niedoskonałości projektu ustawy, poprze go, biorąc pod uwagę, że jednak jakaś pomoc będzie i że iluś wartościowych ludzi będzie mogło studiować na renomowanych kierunkach, specjalnościach, bo niekoniecznie uczelniach, że będą mogli rozwijać swoją wiedzę, swoje zdolności. Mam nadzieję, że będzie to przydatne później dla kraju, bo tutaj pan poseł Żyżyński mówił o kwestii powrotu, jak to wszystko jest też rozwiązane. Powstaje pytanie, czy my tym młodym ludziom zapewnimy tutaj pracę, czy chcemy ich wykorzystać. Może też być taka sytuacja, że oni tam postudiują, a my dla nich nie będziemy tu mieli oferty i siłą rzeczy będą zostawali za granicą. Tak że tutaj jest wiele, wiele uwag, których nie chcę już rozwijać. Mimo tych wszystkich niedoskonałości uważam, że jest to propozycja na tyle cenna, że warto ją poprzeć. Posłowie mojego klubu poselskiego będą ten projekt ustawy popierali. Dziękuję bardzo.Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także: