Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307).


Poseł Robert Telus:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym wyrazić opinię klubu Prawa i Sprawiedliwości o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

    Projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest projektem oczekiwanym przez polskich rolników i projektem obiecanym przez kilku ministrów, jednak dopiero teraz jest realna szansa, by weszło to do systemu prawnego. Ustawa ta jest jak najbardziej potrzebna, powiedziałbym nawet, że konieczna, nie załatwia jednak, jak niektórzy myślą i mówią, podstawowego problemu polskiej wsi i polskiego rolnika: braku ubezpieczeń, którego powodem jest bieda. To właśnie ubóstwo oraz niedoinwestowanie polskiego rolnictwa, a powiedziałbym nawet: zapominanie przez rząd o polskich rolnikach, powodują, że dużej części rolników zwyczajnie nie stać i nawet jak ta ustawa wejdzie w życie, nie będzie stać na to, by się ubezpieczyć.

    Mimo to projekt zmiany ustawy w zaproponowanej formie to krok w dobrym kierunku. Projekt rozwiązuje cztery sprawy. W projekcie przewidziano podwyższenie, niby-podwyższenie maksymalnych stawek dopłat budżetowych, jest tam zapis: do 65%. My, jako klub Prawa i Sprawiedliwości, z tym zapisem się nie zgadzamy, bo uważamy, że jest to taka furtka, bo zapis: do 65% może oznaczać 40% i 30%. Tak że to będzie zależało od rozporządzenia ministra, czy tak naprawdę będzie, jak jest tutaj mówione, podwyższenie tej dopłaty, czy ta dopłata może być zmniejszona. Może projekt jest przygotowany tylko i wyłącznie pod wybory prezydenckie, żeby ogłosić, że zwiększamy, a tak naprawdę ten zapis: do 65% oznacza, że może to być 30%, 40% albo 50%? Ta wysokość może zostać na dotychczasowym poziomie, bo to jest 40% i 50%, a może to być nawet zmniejszone do 30%. Będzie to zależało tylko od ministra, a my, jako Prawo i Sprawiedliwość, się z tym nie zgadzamy.

    Projekt zawiera przepisy umożliwiające poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej upraw o warzywa i owoce, i to jest dobre, myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść. W projekcie przewidziano ponadto skrócenie okresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z 30 do 14 dni.

    To bardzo dobry krok, oczywiście też będziemy go popierać, ale mimo że są to dobre kroki, chcemy złożyć poprawkę, jeśli chodzi o kwestię, o której mówiłem: nie do 65%, tylko chcemy dać widełki między 50% a 65%. To spowoduje, że nie będzie zagrożenia, że minister będzie chciał obniżyć dopłaty z budżetu państwa i dać mniej, niż jest w tej chwili. Dlatego składamy taką poprawkę i prosimy posłów koalicyjnych Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby ją poparli, żebyśmy zagwarantowali rolnikom to, że nie będzie zmniejszenia tych dopłat.

    Chciałbym również powiedzieć o tym, że projektowana ustawa, mimo że idzie w dobrym kierunku, tak jak już kilka razy tutaj powiedziałem, nie załatwia dwóch najważniejszych problemów związanych z ubezpieczeniami rolnymi. To znaczy na pewno ta ustawa nie spowoduje, że więcej rolników będzie się ubezpieczać. Dlaczego? Dlatego że na tę chwilę uważamy, że tak naprawdę tę dopłatę z budżetu państwa konsumują zakłady ubezpieczeń, a nie rolnicy, bo nie ma wynegocjowanych stawek ogólnych co do ubezpieczenia. Gdybyśmy my jako rząd... To znaczy gdyby rząd, nie my jako rząd, tylko gdyby rząd wynegocjował stawki ubezpieczeń, to spowodowałoby to, że tak naprawdę ta dopłata byłaby dopłatą do ubezpieczenia rolniczego, dla rolników. A tak kto ustala stawki? Zakłady ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń mogą ustalić wysokość ubezpieczenia od hektara, przykładowo: od podtopienia czy od mrozu, na 100 zł, a może 200 zł, po to, żeby skonsumować tę dopłatę. Uważam, że to jest furtka dla zakładów ubezpieczeń. Powinniśmy to również zmienić. Ten projekt ustawy tego nie zmienia i szkoda, że rząd nie myśli o tym, żeby po prostu to usystematyzować.

    I następna rzecz, która jest w tej chwili bolączką całego systemu ubezpieczenia rolnego: rozdzielenie ryzyka. Co to spowoduje? Zakłady ubezpieczeń się w tym specjalizują, one chcą na tym zarobić - bo muszą zarobić, bo to jest taki jakby system - i co robią? Wiedzą o tym, że w takim jednym czy drugim (Dzwonek) powiecie, np. opoczyńskim, często występują przymrozki i zasiewy tam wymarzają, dlatego te zakłady od tego ryzyka nie chcą ubezpieczać albo podnoszą stawkę dużo wyżej - mogą ubezpieczać od podtopienia, ale nie chcą ubezpieczać od mrozów, dlatego że wiedzą, że te mrozy tam występują. Dlatego powinniśmy znów pójść w tym kierunku, żeby zjednoczyć te ubezpieczenia, żeby to było jednolite ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Ten projekt ustawy tego nie załatwia i nad tym ubolewamy.

    Chciałbym, panie marszałku, złożyć poprawkę, o której mówiłem, jak również wycofać wniosek mniejszości, który złożyliśmy w komisji. Myślę, że jeżeli przeszłaby ta poprawka, o której mówimy, i byłyby to widełki od 50 do 65%, to na pewno prace nad ustawą poszłyby w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


16 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Telus - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy