Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297).


Poseł Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Króciutko chciałbym odnieść się do tych kilku kwestii, które zostały poruszone w pytaniach. Pan minister już na część odpowiedział. Obowiązywanie opłaty recyklingowej tak naprawdę w poprawkach przesunęliśmy do 1 stycznia 2017 r., aczkolwiek muszę powiedzieć, że sam ten system opłaty recyklingowej, poza tym, że Unia Europejska odniosła się do niego negatywnie, również wielu uczestników rynku oceniało negatywnie lub mało pozytywnie, jako mało i coraz mniej skuteczny. Biorąc pod uwagę fakt, o czym mówił pan minister, że ma być powołany zespół, uznaliśmy, że jednak lepiej będzie dać szansę wypracowania tych kwestii systemowych zespołowi i nie robić tego ad hoc. Chcę też zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mimo że dyskusja w podkomisji była naprawdę szeroka i myślę, że niczym nieograniczona, uczestniczyli w niej również przede wszystkim partnerzy z branży, to jednak w wyniku tej dyskusji nikt nie złożył poprawki dotyczącej tzw. 500 za 500 lub 400 za 400 - również nikt z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy o to pytają. A zatem rozumiem, że nie było też pozytywnej oceny tej propozycji ze strony innych klubów, które nie próbowały skutecznie złożyć poprawki, a tylko kontestowały tę kwestię. Mam nadzieję, że zespół w nieodległym czasie, na bazie tego, co poprawimy w tej chwili i dostosujemy do przepisów Unii Europejskiej, ale jednak mając świadomość tego, że potrzeba uszczelnienia tego rynku nadal jest duża, wypracuje kolejne propozycje, które pozwolą poprawić ten system.

    Na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach podkomisji, naszym gościom, parlamentarzystom i oczywiście panu ministrowi i jego pracownikom, z którymi zawsze mamy bardzo dobry kontakt. Obserwujemy na bieżąco bardzo duże zaangażowanie ze strony Ministerstwa Środowiska w trakcie zgłaszania wszystkich uwag i podczas dyskusji. Serdecznie dziękuję.Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw


192 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy