Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Popiołek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu rozpatrzenia wniosku o rozszerzenie obecnego porządku obrad o punkt: Informacja rządu w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na dostawy śmigłowców dla polskiej armii.

    Chciałbym, aby Polacy dowiedzieli się, dlaczego wybrana została oferta droższa, gorszej jakości i dlaczego dla polskiego rządu nie liczą się miejsca pracy w Polsce. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA wybranie przez Polskę amerykańskich pocisków Patriot skomentowała w ten sposób: Ta decyzja oznacza wsparcie dla amerykańskich miejsc pracy i zwiększenie naszej bazy wytwórczej. Dlaczego rządowi Polski nie zależy na miejscach pracy w Polsce? Dlaczego rządowi PO-PSL nie zależy na rozwoju polskiej bazy wytwórczej dla sił zbrojnych?

    Wybór któregoś z producentów, którzy posiadają fabryki w Polsce, w Mielcu lub Świdniku, dawałby szansę na stworzenie tysięcy miejsc pracy, postęp technologiczny naszej gospodarki, zwiększenie wpływów do budżetu oraz rozwój kooperujących małych i średnich firm branży lotniczej. Chcemy wiedzieć, dlaczego informację o wyborze oferty podał do publicznej wiadomości prezydent Komorowski. Dlaczego powiedział nieprawdę, mówiąc, że wszyscy trzej oferenci mają w Polsce zakłady produkcyjne? Jaki był jego udział w przetargu i czy ten udział był zgodny z prawem? Mam nadzieję, że za jego decyzję w najbliższych wyborach odpłacą mu nie tylko mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale wyborcy z całej Polski, gdyż zwijanie polskich zakładów zbrojeniowych dotyka mieszkańców całego kraju. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Wniosek formalny


984 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Popiołek - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy