Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3272 i 3284).


Poseł Andrzej Dera:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu dotyczącej poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

    Tak jak moi przedmówcy i ja nie będę oryginalny. Te poprawki rzeczywiście mają charakter legislacyjno-porządkowy, a poprawka dotycząca kadencyjności zasługuje na uwagę. Tak że nasz klub przyłącza się do chóru pozostałych klubów, które popierają te poprawki.

    Myślę, że bardzo mocno przepracowaliśmy tę ustawę w komisji sejmowej. Poprawki Senatu są zasadne, porządkujące, w związku z tym należy tylko przyklasnąć i poprawić to, co zauważył Senat, co było do poprawienia.

    Nasz klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy