Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Poprawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 2286).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko naszego klubu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

    Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że trzeba promować polską zdrową żywność, trzeba ułatwiać polskim rolnikom produkcję tej żywności na potrzeby lokalne, żeby też zwiększyć dochodowość, szczególnie tych małych gospodarstw rodzinnych, które przeważają na terenie naszego kraju. Dziwi tylko fakt, że przedstawiciele koalicji rządzącej PO-PSL przypominają sobie o tym dziwnym trafem tuż przed wyborami.

    (Poseł Kazimierz Plocke: 8 lat.)

    Chcę powiedzieć, że projekt senacki, senatorów Platformy Obywatelskiej, wpłynął do Sejmu w 2013 r. Sprawozdanie komisji, o którym mówił pan poseł Brzezinka, jest z 3 kwietnia, ale ubiegłego roku, panie pośle. Minęło dokładnie rok i 5 dni od sporządzenia tego sprawozdania. Wiem, że Ministerstwo Finansów ma inne zdanie niż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wielu kwestiach, w kwestii dochodowości w polskim rolnictwie, ale w ostatnim czasie ta dochodowość na polskiej wsi mocno się zmniejszyła, szczególnie po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską.

    Pan minister rolnictwa Marek Sawicki na wielu spotkaniach z polskimi rolnikami dużo mówił, że ta ustawa, która wejdzie w życie, pomoże polskim rolnikom. Mówił jeszcze o innej ustawie, o funduszu stabilizacji dochodów. Ta ustawa była wpisana w exposé pani premier na początku października ub.r. i ta ustawa, o dziwo, miała wejść w życie do końca ubiegłego roku. Chcę przypomnieć koalicji rządzącej PO-PSL, że do tej pory ta ustawa w życie nie weszła. Jeśli więc państwo przygotowujecie pani premier poszczególne ustawy, to naprawdę róbcie tak, żeby pani premier mogła dotrzymać słowa danego wszystkim Polakom. Państwo sprytnie próbujecie wszystko pozałatwiać przed wyborami parlamentarnymi. Tego czasu zostało niewiele.

    Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest za ułatwieniami dla polskich rolników. Chcielibyśmy, żeby tę zdrową, w większości ekologiczną żywność można było zarówno produkować na własne potrzeby, jak również sprzedawać na targowiskach czy też u siebie w obejściu osobom, które tak chętnie przyjeżdżają na polską wieś.

    Mam pytanie w imieniu posłanek i posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, skierowane szczególnie do pana ministra finansów, przedstawiciela Ministerstwa Finansów: Co z organizacjami pozarządowymi, które działają na obszarach wiejskich? Mam na myśli koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Koła gospodyń wiejskich w większości nie mają osobowości prawnej, działają jako stowarzyszenia, ale nie są zarejestrowane w KRS. Wiemy, jak jest, bo większość w tej Izbie uczestniczy w różnych okolicznościowych spotkaniach, gdzie koleżanki z tychże kół gospodyń wiejskich wystawiają na stoiskach swoje regionalne produkty i sprzedają je za przysłowiową złotówkę. Stąd moje pytanie w imieniu wszystkich posłanek i posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy koła gospodyń wiejskich pod rządami tej ustawy będą mogły swobodnie sprzedawać swoje produkty na okolicznościowych uroczystościach dożynkowych, festynach, a za chwilę będzie maj i zaczną się masowo festyny organizowane wspólnie z ochotniczymi strażami pożarnymi.

    Panie marszałku, pan marszałek dobrze to wie, bo też jest strażakiem, członkiem zarządu głównego i prezesem zarządu powiatowego u siebie w Słupcy, panie marszałku - dobrze pamiętam.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    To prawda.

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Tak że moje precyzyjne pytanie do pana ministra brzmi: Co z tymi organizacjami pozarządowymi? Czy w myśl tej ustawy, którą jutro prawdopodobnie w godzinach wieczornych Sejm przyjmie, te organizacje będą mogły swobodnie sprzedawać na różnych uroczystościach te swoje lokalne produkty?

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: A Sojusz poprze?)

    Przepraszam, panie ministrze... (Dzwonek)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, wyczerpał pan czas. W związku z tym proszę o konkluzję.

    Poseł Cezary Olejniczak:

    Tak, dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


126 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy