Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Łukasz Krupa:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - do Spraw Unii Europejskiej - o godz. 11.30,

    - Etyki Poselskiej - o godz. 11.30,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - o godz. 11.30,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - o godz. 11.30,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o godz. 11.30,

    - Infrastruktury - o godz. 12,

    - Polityki Senioralnej - o godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - o godz. 12,

    - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - o godz. 12,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - o godz. 13.30,

    - Gospodarki - o godz. 14,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - o godz. 14,

    - Infrastruktury - o godz. 15,

    - Skarbu Państwa - o godz. 15,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - o godz. 16,

    - Obrony Narodowej - o godz. 16,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - o godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - o godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych - o godz. 16,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - o godz. 16.30,

    - Zdrowia - o godz. 16.30,

    - Spraw Wewnętrznych - o godz. 17.30,

    - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o godz. 18,

    - Obrony Narodowej wspólnie z Komisją Zdrowia - o godz. 18,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - o godz. 18.

    Są jeszcze komunikaty.

    W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej - o godz. 11,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii - o godz. 13,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki - o godz. 15,

    - Parlamentarnej Grupy Kobiet - o godz. 17.

    Chciałbym również w imieniu posła Marka Poznańskiego zaprosić na godz. 12 do nowego Domu Poselskiego na otwarcie jego autorskiej wystawy zdjęć lotniczych wschodnich rubieży. Dziękuję.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikat


143 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o leczeniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Krupa - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy