Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3218 i 3236).


Poseł Stanisława Prządka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę zaprezentować stanowisko wobec uchwały Senatu.

    Większość poprawek Senatu zawartych w druku nr 3218 ma na celu dostosowanie przyjętych w ustawie rozwiązań do zmiany Kodeksu karnego dokonanej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ponieważ nałożenie się zmian wprowadzanych przez obie ustawy powodowałoby pewne sprzeczności i niejasności.

    Szczególne wątpliwości Senatu wzbudziły przepisy, do których Senat wprowadził poprawki 8. i 13. Poprawki te, przyjęte przez Senat, określają sposób stwierdzenia przez Policję i starostę faktu bycia skazanym za przestępstwo lub ukaranym za trzy wykroczenia w okresie dwóch pierwszych lat posiadania przez kierowcę prawa jazdy i określają termin, do którego ten przepis zmieniony będzie obowiązywał. Oczywiście wątpliwości budził fakt, że to policjant miał dokonać określenia i stwierdzenia, że ten czyn jest przestępstwem, a to trzecie wykroczenie jest także tym, które uprawnia starostę do zatrzymania prawa jazdy. Wszystkie zasady obowiązujące w prawie karnym wyraźnie określają, że takie uprawnienie do stwierdzenia należy wyłącznie do sądu, i obowiązująca w nim zasada w prawie karnym domniemania niewinności.

    W związku z tym, że te poprawki w sposób wyraźny określają sposób uznania określonego czynu za przestępstwo poprzez rozstrzygnięcie, poprzez orzeczenie, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za odrzuceniem 5 poprawek, a przyjęciem 9, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy