Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (druki nr 3159 i 3210).


Poseł John Abraham Godson:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 17 września 2014 r.

    Można powiedzieć, że tak naprawdę wszystko, o czym dzisiaj mówimy, wiąże się wyłącznie z korzyściami dla Polski. Zwrócę uwagę chociażby na fakt, że nasi żołnierze będą uczestniczyć w różnych szkoleniach finansowanych ze środków NATO, w licznych kursach, które moi przedmówcy też wymieniali. Lokalizacja w naszym kraju jednostki mobilnej struktury łączności NATO wspierającej dowodzenie na poziomie operacyjnym ma również znaczący wymiar polityczny i operacyjny, a także w istotny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa Polski oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uważam, że ratyfikacja tej umowy wiąże się wyłącznie z korzyściami dla strony polskiej i jest dla mnie ogromnym przywilejem poinformować w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jesteśmy za ratyfikacją niniejszej umowy. Dziękuję.Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


76 wyświetleń
Zobacz także:Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy