Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druki nr 3149 i 3213).


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Celem tej nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych w zakresie chemikaliów do przepisów unijnych regulowanych przez odpowiednie rozporządzenie Komisji Europejskiej oraz dyrektywy Rady Europy. Dodatkowo nowelizacja rozszerza katalog zadań inspektora do spraw substancji chemicznych, wprowadza przepis, aby informacje, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, przekazywane były inspektorowi do spraw substancji chemicznych wyłącznie na drodze elektronicznej oraz wprowadza przepisy umożliwiające wstrzymanie obrotu substancji, w przypadku gdy nie został sporządzony raport bezpieczeństwa chemicznego.

    Projekt ten będzie miał pozytywny wpływ na ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne. Wprowadzenie przepisów będzie zapobiegało zatruciom pojawiającym się w wyniku używania substancji, które wykracza poza jej zastosowanie zidentyfikowane.

    Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! W związku z tym Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za dalszymi pracami legislacyjnymi nad tym projektem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy