Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).


Poseł Jacek Tomczak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do sprawozdawcy. Czy Senat rozważał, czy nie powinno się w tym projekcie ustawy przewidzieć od razu możliwości wyliczenia czy oszacowania tego odszkodowania w przypadku wydawania decyzji odmownej dotyczącej przyznania prawa do użytkowania wieczystego, odmownej decyzji resortu nieruchomości? W przeciwnym razie byli właściciele, spadkobiercy będą zmuszeni do prowadzenia wieloletnich, ciągnących się w sądach latami postępowań cywilnych, które są bardzo kosztowne.

    Czy braliście państwo pod uwagę zasadniczą konstrukcję, jeśli chodzi o to uprawnienie miasta, które może sobie wybrać powody będące podstawą odmówienia komuś realizacji tego roszczenia? Czy takie uznanie administracyjne jest sensowne? Czy nie powinno to być enumeratywnie wymienione? (Dzwonek)

    Kolejna kwestia. Art. 214 jest najbardziej kontrowersyjny. Chciałbym zapytać, czy zakres, podmiotowość i przesłanki tego artykułu nie są za szerokie. Na podstawie tych przesłanek będzie można odmówić zwrotu wszystkich zabytków, praktycznie każdej kamienicy, która jest zabytkiem. To nie zawsze jest sensowne. Wybiórczość takiej decyzji będzie zawsze budziła duże kontrowersje. Czy nie uważa pan, że to powinny być tylko i wyłącznie takie miejsca, w których instytucje publiczne faktycznie działają i jest to niezbędne, a nie każdy zabytek? Lepiej byłoby, gdyby znaczna część tych zabytków była w rękach prywatnych, bo często osoby prywatne lepiej o nie dbają niż instytucje Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo.Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


78 wyświetleń

Zobacz także: