Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Maciej Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jaki pan widzi sens w tym, żeby chory, który chce pójść do okulisty, nie mógł iść do okulisty od razu, tylko najpierw musiał iść do lekarza rodzinnego, wysiedzieć w poczekalni u lekarza rodzinnego, wziąć stamtąd papierek...

    (Poseł Maciej Orzechowski: To jest skierowanie.)

    ...i dopiero z tym papierkiem iść do okulisty? W praktyce lekarze rodzinni nie odmawiają takich skierowań, więc w efekcie chory traci czas, czekając u lekarza rodzinnego, zabiera ten czas lekarzowi rodzinnemu i tak samo przychodzi do specjalisty. Panie ministrze, jaki w tym jest sens?

    Druga sprawa. Proszę o wyjaśnienie: Jaki mechanizm stosuje Narodowy Fundusz Zdrowia do kontroli płatności za leczenie powikłań w placówkach innych niż te, w których był podstawowy zabieg? Czy nie dochodzi do sytuacji takiej, że w prywatnej klinice chory ma przeprowadzany zabieg, NFZ za ten zabieg płaci, kilka tygodni później są (Dzwonek) powikłania, chory trafia do publicznego szpitala, który te powikłania leczy...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Maciej Małecki:

    ...i zabiera kontrakt szpitala publicznego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


59 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy