Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222).


Poseł Stanisław Żmijan:

    Panie marszałku, bardzo dziękuję, odpowiem bardzo krótko. Jak powiedziałem, oczywiście nie widzę problemu. Pan poseł Polaczek wie o tym, że w ramach wdrożenia dyrektywy unijnej pociągnięcie do odpowiedzialności kierowców z innych państw będzie możliwe tak samo, jak w wypadku kierowcy polskiego. Ponieważ nie jestem prawnikiem, powiedziałem wyraźnie: rozpoczynamy drogę legislacyjną.

    (Poseł Beata Kempa: Musicie to poprawić, bo nikt nie zapłaci mandatu. Super.)

    Pani poseł, to nie jest w tym momencie powód do stwierdzenia, że mamy przestać procedować, przerwać prace legislacyjne nad tym projektem, gdy właśnie je zaczynamy. Deklarowałem, że dołożę wszelkich starań, żeby państwo mający wiedzę w tym zakresie wzięli udział w pracach i żebyśmy wypracowali jak najlepszy produkt w postaci ustawy. Bardzo dziękuję, panie marszałku.Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


107 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Żmijan - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy