Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3221).


Poseł Bogusław Wontor:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam do pani minister takie pytanie: Czy ministerstwo dokonało analizy, czy kierunki naszych studiów ciągłych pięcioletnich będą kompatybilne z ewentualnymi kierunkami na tych renomowanych uczelniach? Chodzi o to, żeby nie było tak, że tam są takie wymagania czy poprzeczki, że będzie to sztuczny, teoretyczny zapis i te osoby na czwarty, piąty rok nie będą mogły się przenieść na te uczelnie.

    To samo też, można powiedzieć, dotyczy studiów magisterskich, bo to też odgrywa rolę. Ważniejszą rolę odgrywa to przy tych studiach 5-letnich. Zastanawiam się nad jednym. Czy w przypadku myślenia indywidualnego, o którym mówiłem, nie można by było dać tym młodym ludziom szansy studiowania już na studiach I stopnia? (Dzwonek) Może nie mam racji, to jest takie moje przemyślenie. Jak ktoś jest faktycznie bardzo zdolny, to popchnijmy go od razu, żeby zdobył wiedzę, by przesiąknął, załóżmy, atmosferą dobrej uczelni, a nie był tam tylko, praktycznie biorąc, na sam koniec. Dziękuję bardzo.Poseł Bogusław Wontor - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


75 wyświetleń

Zobacz także: