Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druki nr 1525 i 3207).


Poseł Andrzej Dąbrowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Zjednoczonej Prawicy przedstawić stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu niektórych narzędzi krajobrazu, druki nr 1525 i 3207.

    Pracowaliśmy 1,5 roku nad tą ustawą, bardzo mocno, jak już mówiła pani przewodnicząca, odbyło się wiele posiedzeń. Wydaje mi się, że na zdecydowanej większości tych posiedzeń byłem. Od początku prac nad tą ustawą zgodziliśmy się, jak tutaj już padało, że ta ustawa powinna być, bo nikt nie chce, żeby nasze piękne tereny górskie czy też nadmorskie, czy też mój okręg - Kotlina Kłodzka i Karkonosze, były zaśmiecane źle dobranymi w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach reklamami. Idea była szczytna i tę ideę gorąco popieramy, tylko, jak mówię, jest parę rzeczy, o których należałoby wspomnieć. Od samego początku skupiałem się na tym, to już padało ze strony przedstawiciela PSL-u i teraz przedstawiciela SLD, aby wzmacniać gminy. To gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i to ona powinna mieć na to zdecydowany wpływ, a myślę, że włodarze i radni tych gmin wiedzą, co jest dla nich dobre, i dbają o to, aby ich otoczenie było estetyczne i nie budziło zastrzeżeń wizualnych, żeby nie było wizualnie oszpecone.

    Dlatego jako klub, w połączonych komisjach wypowiadałem się w tej sprawie, na pewno poprzemy poprawkę polegającą na uzgadnianiu audytu krajobrazowego z radami gmin. Jest to ewidentne wzmocnienie pozycji gmin w procesie tworzenia i uchwalania audytu krajobrazowego, a także traktowanie samorządu jako równorzędnego partnera współdecydującego o kierunku rozwoju własnego terenu, tak że jest to bardzo słuszna poprawka.

    Druga kwestia, co już tutaj padało, sprawa dotycząca stref ochrony krajobrazu. Zwracałem uwagę podczas prac podkomisji, że może jednak jest to zbyt rygorystyczne rozwiązanie, że strefa ochrony krajobrazu nie może być blokadą dla rozwoju społeczności, lokalnych społeczności gminnych. Krajobraz jest bardzo ważny, ale mamy parki krajobrazowe, mamy parki narodowe. Musimy pozwolić, aby w gminach, oczywiście w sposób rozsądny i zrównoważony, aby nie niszczyć krajobrazu, mogły być wykonywane prace, pewne inwestycje, aby gmina mogła się rozwijać, bo jak wiemy, nie samym krajobrazem żyje człowiek, ludzie muszą z czegoś żyć, a do tego jest niezbędny rozwój.

    Kolejna kwestia, na którą zwracano uwagę, pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości mówiła o tym, my też to wielokrotnie podnosiliśmy, chodzi o opłaty reklamowe. Obawiamy się, że to może być, padało tutaj określenie: kolejny podatek, na pewno kolejne obciążenie i kolejne utrudnienie dla polskich firm. Najbardziej dotknie to nie wielkich przedsiębiorców, nie zachodnie koncerny, a małe i średnie przedsiębiorstwa, często firmy rodzinne, dla których reklama zewnętrzna była właściwie jedyną możliwością powiedzenia o tym, że są i gdzie są, bo nie stać ich było przecież na kampanie telewizyjne, radiowe czy prasowe, dlatego podnoszenie tych opłat może być bardzo dużym utrudnieniem. Jak już tutaj mówiono, wiele gmin w Polsce znajduje się w ciężkiej sytuacji budżetowej, a mamy ostatnie pięć lat pozyskiwania środków unijnych, więc za wszelką cenę wszyscy będą chcieli o te środki aplikować. Istnieje obawa, czy nie odbędzie się to kosztem rozwoju tych małych i średnich firm. Pamiętajmy, 150 zł za 5 m to w skali roku jest już dość poważna kwota. To naprawdę może być niebezpieczne. (Dzwonek)

    Nasz klub po posiedzeniu komisji na wieczornym spotkaniu klubu podejmie decyzję, jak będziemy głosować nad tym projektem ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


62 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Andrzej Duda na Prezydenta
    Bardzo proszę o włączenie się do akcji zbierania podpisów poparcia pod...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy