Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (druki nr 3159 i 3210).


Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO, elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (druki nr 3159 i 3210).

    W wyniku ustaleń przyjętych 11 i 12 czerwca 2009 r. na posiedzeniu szefów resortów obrony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli Polsce powierzono sformowanie 3NSB w Bydgoszczy. Wiązało się to z zamiarem zwiększenia zdolności NATO w obszarze łączności mobilnej. Wyżej wymieniona umowa ma na celu określenie zasad działania 3NSB na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

    Obowiązujące dotychczas umowy sojusznicze stanowią jedynie podstawy i ogólne ramy dla funkcjonowania jednostek na terytorium Polski w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez Radę Północnoatlantycką. Konieczne jest stworzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania 3NSB.

    Głównym zadaniem 3NSB jest zabezpieczenie systemu łączności na potrzeby wspólnych działań obronnych NATO. 3NSB stanowi element wsparcia dla operacji natowskich, a także ćwiczeń i treningów organizowanych w ramach NATO. Jest on jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury dowodzenia NATO. W jego skład wchodzi dowództwo, kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz sześć mobilnych modułów łączności. W Bydgoszczy znajduje się dowództwo batalionu, kompania zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilny moduł łączności DCM A.

    Polscy żołnierze służący w 3NSB mają dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych. Lokalizacja 3NSB w naszym kraju stwarza też warunki do przygotowania specjalistów w zakresie łączności, informatyki, logistyki oraz planowania.

    Rzeczpospolita Polska jako państwo gospodarz ma obowiązek udostępnić 3NSB określone obiekty w Bydgoszczy oraz zapewnić stosowne wsparcie. Do naszych obowiązków należy również zewnętrzna ochrona obiektów 3NSB oraz zapewnienie personelowi dostępu do opieki medycznej.

    Przewidywane są skutki finansowe wynikające z zamiaru przyznania 3NSB i jego personelowi zwolnień podatkowych oraz wsparcia udzielonego przez nasz kraj jako państwo gospodarza. Mając na uwadze wydatki, które poniesie strona polska, należy pamiętać o korzyściach związanych z udziałem polskich żołnierzy w szkoleniach finansowanych ze środków NATO na licznych kursach specjalistycznych prowadzonych przez NATO. Dodatkowo funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sojuszniczych struktur przyczyni się do zwiększenia roli Polski w strukturze obronnej NATO. Zacieśnienie współpracy w ramach NATO wpłynie na pozycję Polski w Pakcie, co będzie znaczącym skutkiem wejścia umowy w życie o charakterze politycznym. Jak już powiedziałem, to są pierwsze kroki (Dzwonek), bo liczę na to, że na terenie naszego kraju będzie więcej baz NATO-wskich, które poprawią obronność Polski.

    W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za ratyfikacją wskazanej umowy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.


139 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy