Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187).


Poseł Józef Racki:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym na wstępie powiedzieć, że nie jest to stanowisko ani projekt ustawy rządowy. Jest to projekt ustawy Komisji Infrastruktury, która podjęła tę inicjatywę po to, żeby środki, którymi dotychczas dysponuje minister administracji, znalazły się w gestii ministra infrastruktury i rozwoju - ministra, który posiada środki na rozwój całej sieci. Przekazanie dyspozycji tymi środkami w budżecie państwa na rok 2016 zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest słuszne. Będziemy popierać ten wniosek, dlatego że dopatrujemy się tego, iż przekazanie zadań i kompetencji ministra administracji będzie dobrze służyło rozwojowi i spójności polskich dróg. Należy dobrze ocenić funkcjonowanie podziału środków u ministra administracji publicznej. Środki te były przekazywane do dyspozycji wojewodów i zasady rozdziału tych środków będą te same również w roku 2016. Nie ma znaczenia, czy te zasady podziału środków były ministra administracji, czy będą ministra rozwoju. Ale ma znaczenie to, że ten minister ma w swojej kasie większe środki i widzi podział tych środków bardziej celowo, sensownie, może uzupełniać braki tych środków w przypadku tych zadań, które należałoby dokończyć. Natomiast jeśli chodzi o składanie i ocenę wniosków, jak i kontrolę zadań z roku 2015, będzie to prowadzone w dalszym ciągu przez ministra dotychczasowego.

    Tak że, panie marszałku, z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę powiedzieć, że opowiadamy się za skierowaniem przedłożonego projektu ustawy Komisji Infrastruktury właśnie do tej komisji celem dalszego procedowania. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


28 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy