Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177).


Poseł Lech Sprawka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pierwsze pytanie: Czy łatwiej jest przygotować małe dziecko do dalszej edukacji w ciągu czterech, czy trzech lat? Od 1 lipca 2007 r., po wejściu w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej o zmianie podstawy programowej podpisanej przez pana ministra Legutkę - tutaj będzie porównanie - pojawił się następujący zapis: ˝Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb˝. To jest podstawa programowa edukacji wychowania przedszkolnego. Państwo zastąpiliście to w 2008 r. zapisem: ˝Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania˝. (Dzwonek) Podobny zabieg jest w przypadku edukacji matematycznej. Na to nałożono skrócenie edukacji z czterech do trzech lat. Która z tych edukacji jest lepsza dla małego dziecka?

    Drugie pytanie.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Panie pośle, proszę kończyć.

    Poseł Lech Sprawka:

    Dlaczego sześć roczników sześciolatków od 2009 r. zwolniliście państwo z obowiązku kształtowania umiejętności czytania, pisania i liczenia?

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Lech Sprawka:

    Przez sześć lat pozbawialiście sześciolatków, wbrew temu, co mówicie, kształtowania tych umiejętności. (Oklaski)Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy