Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym poinformować, że nie jest jeszcze przygotowane stanowisko rządu wobec tego projektu. Minister spraw wewnętrznych został wyznaczony jako organ właściwy do jego przygotowania, natomiast my, projektując to stanowisko, będziemy proponować Radzie Ministrów negatywne stanowisko wobec projektu ustawy.

    W większości wybrzmiały już w dyskusji państwa posłów argumenty o niespójności ustawy w tym zakresie z innymi przepisami Kodeksu wykroczeń, ale w czasie całej debaty zabrakło odwołania się do wypowiedzi pana posła, jeśli dobrze pamiętam. Miało miejsce odwołanie do dyskusji sprzed dwóch tygodni o dużej nowelizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Sejm uchwalił, a od jutra Senat będzie nad tym debatował, nowelizację art. 94 Kodeksu wykroczeń, dodając § 3, zgodnie z którym w razie popełnienia wykroczenia dotyczącego prowadzenia pojazdu bez uprawnień sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z sytuacją, o której była mowa w dyskusji, czyli że regulacje są niespójne, bo ten przepis domyka cały system. Osoba, która nie posiada uprawnień, będzie mogła mieć orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Przypomnę tylko, że prowadzenie pojazdu po orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem. W związku z tym ta propozycja, która jest przedłożona w druku nr 3156, jako niespójna z całym systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego w ocenie ministra spraw wewnętrznych nie zasługuje na poparcie. Bardzo dziękuję, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Grzegorz Karpiński - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.


86 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Andrzej Romanek, Patryk Jaki Jarosław Gowin, Tadeusz Woźniak - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.
Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Romanek,Patryk Jaki Jarosław Gowin, Tadeusz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Karpiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Karpiński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy