Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Rafał Grupiński:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Mam wniosek formalny o...

    (Głos z sali: Przerwę?)

    Może się państwu nie spodoba ten wniosek formalny, bo to jest wniosek formalny o to, żebyście państwo zrobili przerwę dla swojego klubu.

    (Głosy z sali: Ooo...)

    Na waszej stronie internetowej... (Poruszenie na sali) ...na państwa stronie internetowej jest program Prawa i Sprawiedliwości z 2005 r. Pan poseł Girzyński odszedł z PiS-u, może tego nie pamiętać i wprowadza nas wszystkich w błąd...

    (Poseł Jerzy Fedorowicz: To jest wspaniałe.)

    ...na str. 99 pod takim tytułem ˝Struktura oświaty, program PiS. Dobra edukacja kluczem do sukcesu˝, jest taki rozdział w państwa programie, napisano tak: Prawo i Sprawiedliwość uważa za zasadne obniżenie wieku rozpoczynania szkoły podstawowej - od 6. roku życia. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    Jednocześnie opowiadamy się za pozostawieniem dotychczasowej struktury szkolnej: sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo, brawo!)

    Kto tu zmienia poglądy i jest koniunkturalny? (Gwar na sali)

    (Głos z sali: Do tej pory mieliśmy do czynienia z kłamstwem.)Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


118 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy