Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Dobrze, że wydłużyliśmy czas o te 5 minut, dzięki temu mam jeszcze 5 minut, żeby powiedzieć o pewnych kwestiach, o których nie powiedział mój kolega Romuald Ajchler. To, że sytuacja w polskim rolnictwie pogarsza się od jakiegoś czasu, wszyscy w tej Izbie wiemy. Moi przedmówcy dużo mówili na ten temat, łącznie z panem posłem Mirosławem Maliszewskim, który wspomniał o embargu wprowadzonym przez Federację Rosyjską. Od sierpnia gwałtownie spadły ceny produktów rolnych praktycznie na wszystkich rynkach.

    Państwo zrobiliście skok naprzód. Pani premier Kopacz w swoim exposé o rolnictwie wspomniała jednym zdaniem, mianowicie że wprowadzi fundusz stabilizacyjny dochodów. I co? Mamy marzec, a funduszu nie ma. Pan minister sprytnie wrzucił, że to Sejm teraz decyduje, że funduszu nie ma. Ale to miał być projekt rządowy. Po exposé pani premier zrozumiałem, że pojawi się gotowy projekt, wszyscy go podpiszemy i przegłosujemy. Otóż nie. Fundusz stabilizacyjny dochodów, o którym państwo wspominaliście, nie jest lekiem na całe zło, bo po raz kolejny mają się zrzucić na niego rolnicy. Rolnicy zrzucają się już na fundusze promocji. Prawda? Pan minister powiedział, że to jest 240 mln zł, w sumie z pieniędzmi unijnymi to 0,5 mld. Dobrze, że są te fundusze, w komisji rolnictwa dyskutowaliśmy o tym, jak są zarządzane. Ale na fundusz stabilizacyjny dochodów, na który składają się tylko rolnicy, zgody w tym Sejmie nie ma. Podczas pierwszego czytania powiedzieliśmy, że jeśli się tych przepisów nie poprawi tak, żeby przedsiębiorcy, którzy kupują od rolników, również się na to zrzucali, to nie ma sensu.

    Państwo wspominaliście o wprowadzeniu rachunkowości w 2012 r., ówczesny premier Donald Tusk mówił o tym z tej mównicy. I co? Do tej pory tego nie ma. Nie ma żadnej rachunkowości, więc nie może być funduszu zarządzania ryzykiem. A gdyby taki fundusz z pieniędzy unijnych... Kilkakrotnie rozmawialiśmy z panem ministrem, jak również z pana poprzednikiem panem Kalembą na posiedzeniach komisji rolnictwa o tym, żeby wspólnie stworzyć taki fundusz z pieniędzy unijnych i wciągnąć, wprowadzić ubezpieczycieli. Wtedy nie byłoby zmiany Prawa łowieckiego, tej jałmużny za dziki, o której państwo mówicie. Wiemy, jakie straty powodują dziki, ale pan minister sam tego nie rozwiąże, to musi zrobić premier rządu. Minister środowiska tak naprawdę od lat blokuje odstrzał dzików, koła łowieckie nie są w stanie sprostać temu, co się dzieje, i ta populacja tak się rozmnożyła. A rozmnożyła się, bo rolnicy produkują kukurydzę na kiszonkę i na ziarno, i sami wiemy, jak to jest, są dobre warunki do żerowania. I pan tego problemu sam nie rozwiąże, musi pan mieć wsparcie w pani premier i zrozumienie u ministra środowiska. Pan dobrze o tym wie. Apeluję do całej koalicji rządzącej, do Platformy Obywatelskiej, żebyście się naprawdę zajęli tym problemem. Bo sam wasz młodszy czy mniejszy, tak to można powiedzieć, koalicjant, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, tego problemu nie rozwiąże.

    (Głos z sali: Starszy.)

    Sprawa mleka i kwotowania jego produkcji. Wiemy co najmniej od dwóch lat, że to będzie ostatni rok kwotowy. Rolnicy rozwinęli swoją produkcję. Jak pan minister sam powiedział w swoim wystąpieniu, 70% dynamiki sprzedaży produktów mlecznych to była sprzedaż do Federacji Rosyjskiej, 40% w ostatnich miesiącach przed wprowadzeniem przez Rosję embarga na produkcję sadowniczą. To jest fakt. Z miesiąca na miesiąc nie da się zastąpić rosyjskiego rynku. Pan też powiedział, że czynił pan starania przez te lata, z małą przerwą na pana ministra Kalembę, żeby pozyskać nowe rynki zbytu. Część tego udało się zrobić, ale rynku rosyjskiego - taka jest prawda - nie da się zastąpić w ciągu kilku miesięcy. Cena mleka spadła i nadal spada na Podlasiu, w województwach łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim. Wymieniłem tylko województwa, które produkują najwięcej mleka.

    (Poseł Beata Mazurek: W województwie lubelskim.)

    W województwie lubelskim również, Krasnystaw i Chełm.

    (Głos z sali: W województwie łódzkim.)

    O łódzkim wspomniałem. To są pewne zaniechania, panie ministrze. Cieszę się, że powiedział pan na ostatnim posiedzeniu komisji, o godz. 17, że rozważa pan rekompensaty za zakupione kwoty mleczne. To jest postulat branży mleczarskiej podnoszony od miesięcy. Pan to zauważył po protestach, które miały miejsce. Dobrze, że pan w ostatnim czasie zauważył pewne kwestie.

    Co do naszego rolnictwa, ono jest zróżnicowane. Wieś nie jest ani czerwona, ani czarna, ani zielona, ani niebieska. Wieś jest wspólna. (Dzwonek) I róbmy wszystko w tej Izbie, w polskim Sejmie, żeby tak podzielić środki z PROW-u, by trafiły do polskich rolników, a nie na kolejne dożynki organizowane przez wójtów Polskiego Stronnictwa Ludowego czy starostów. Te pieniądze mają trafić do polskich rolników. Zgadzam się, że musimy dążyć do tego, żeby gospodarstwa rodzinne, które w Polsce przeważają, trwały i się rozwijały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Piotr Chmielowski: Brawo!)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie


68 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy