Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 3137 i 3152).


Poseł Maciej Małecki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii po poprawkach Senatu.

    Senat zgłosił do ustawy 99 poprawek. Następnie do tych poprawek przedstawili uwagi legislatorzy sejmowi podczas prac komisji. Część z nich ma charakter kluczowy. Do tego dochodzą jeszcze poprawki zgłaszane na etapie procedowania ustawy w Sejmie. W efekcie ustawa jest składakiem zbudowanym z pomysłów różnych środowisk, grup i lobbystów. Niestety, ustawa o odnawialnych źródłach energii jest niespójna. Zwracamy również uwagę, że jest napisana językiem niezrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy. Można domniemywać, że na jej interpretacji skorzystają kancelarie, które wyspecjalizują się w przekładaniu zapisów ustawy na język zwykłych ludzi. Ponadto ustawa utrzymuje obecną szkodliwą tendencję do wspierania dużych farm wiatrowych, dużych lokalizacji, a lekceważy obywateli i tzw. prosumentów. Z ustawy na pewno będą zadowoleni lobbyści związani z dużymi farmami wiatrowymi.

    Dlatego Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko całej ustawie. Byliśmy przeciwko regulacji, której skutkiem będzie promowanie dużych farm. Prawo i Sprawiedliwość, popierając rozsądne OZE, nie zgadza się na obciążanie polskiego systemu energetycznego instalacją dużych farm wiatrowych, konsekwentnie jednak jesteśmy za rozwiązaniami rozsądnie wspierającymi prosumenckie źródła energii, czyli mikroinstalacje i małe instalacje. Dlatego braliśmy aktywny udział w pracach nad ustawą, starając się poprawić przepisy, które dotyczą prosumentów. Np. Prawo i Sprawiedliwość skutecznie wsparło poprawkę gwarantującą 100% ceny giełdowej za energię z instalacji prosumenckiej. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy