Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3134 i 3165).


Poseł Lech Sprawka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Podczas drugiego czytania rozpocząłem swoje wystąpienie od tego, że nie użyję w pierwszej frazie określenia ˝mam zaszczyt˝ z powodu jakości tej ustawy i tego, co ona wprowadza do systemu edukacji. Miałem cichą nadzieję, że Senat, Izba refleksji jednak dokona jakichś istotnych poprawek, które przynajmniej częściowo zniwelują wszystkie negatywne uwagi, które wybrzmiewały zarówno w wypowiedziach posłów opozycji, jak i w opinii Biura Analiz Sejmowych. Niestety tak się nie stało, dlatego rozpocznę swoje zasadnicze wystąpienie stwierdzeniem, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawię opinię na temat uchwały Senatu.

    Rozgoryczenie, o którym przed chwilą wspomniałem, wynika również z tego, że w analizach biura prawnego Senatu można spotkać zapisy podobne do tych, jakie były w opiniach BAS-u.

    Przytoczę jeden fragment: Przedmiotowa ustawa oprócz regulacji mających na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie wprowadza zmiany w wielu niepowiązanych ze sobą dziedzinach. Tak szeroki zakres zmian wprowadzanych w ustawie, która była wielokrotnie nowelizowana, skutkuje jej nieczytelnością, co w konsekwencji może powodować problemy w jej stosowaniu. Przyjęta forma wprowadzania zmian w ustawie o systemie oświaty poprzez jej nowelizację oraz kolejne nowelizacje ustaw, które ją zmieniały, powoduje naruszenie reguł wynikających z zasad techniki prawodawczej. W myśl § 84 zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. A więc podtrzymane są główne zarzuty, które były formułowane również przez BAS.

    Dziewięć poprawek, które Senat przedkłada Sejmowi do zatwierdzenia, jest - zresztą tak jak przed chwilą wspomniała koleżanka posłanka - czysto techniczno-redakcyjnych, uściślających, doprecyzowujących. Tak że nie ma żadnej jakościowej zmiany w stosunku do bardzo złej ustawy o systemie oświaty, która została napisana wbrew zasadom techniki prawodawczej. Po prostu klubowi Prawa i Sprawiedliwości jest wstyd za Sejm, który stworzył tego typu akt prawny. Oczywiście do tych dziewięciu poprawek nie wnosimy uwag i będziemy głosować (Dzwonek) za ich przyjęciem. (Oklaski)Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy