Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W ostatnich latach nastąpiła modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Terespola, na którą wydano ok. 1,5 mld zł. Po zakończeniu prac czas podróży na tym odcinku znacznie się skrócił. Wydawać by się mogło, że po takim wysiłku inwestycyjnym nastąpi poprawa w połączeniach kolejowych południowego Podlasia z resztą kraju. Niestety z powodu likwidowania kolejnych pociągów na tej trasie przez PKP InterCity mieszkańcy nie mogą w pełni korzystać z wykonanej inwestycji. Trudną sytuację pogłębia brak bezpośrednich połączeń z Warszawą realizowanych przez Koleje Regionalne z powodu przebiegu tej trasy kolejowej przez dwa województwa: lubelskie i mazowieckie, a także decyzji samorządów tych województw o realizacji połączeń wyłącznie na swoim terenie.

    Tymczasem PKP InterCity zamiast zwiększyć liczbę pociągów na zmodernizowanej trasie chce zlikwidować kolejne połączenie: międzynarodowy pociąg relacji Warszawa - białoruski Mińsk, zatrzymujący się w Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Łukowie, Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Terespolu, argumentując to dostosowaniem wielkości oferty przewozowej dofinansowywanej w 2015 r. przez ministra właściwego do spraw transportu do możliwości finansowych budżetu państwa.

    Jaki sens ekonomiczny ma inwestowanie ogromnych sum pieniędzy podatników w infrastrukturę kolejową, która później nie jest w pełni wykorzystywana? Dlaczego chce się zlikwidować pociąg, który odjeżdżając z Warszawy ok. godz. 21, umożliwiał wielu osobom skomunikowanie z pociągami przyjeżdżającymi z różnych kierunków Polski? Czy na pewno zachęci to pasażerów do korzystania z usług PKP InterCity? Dlaczego rząd chce pozbawić mieszkańców południowego Podlasia możliwości dojazdu i powrotu do stolicy oraz łączności z innymi regionami Polski?

    Taka sytuacja jest całkowicie nienormalna. Dlatego kieruję w imieniu mieszkańców apel do władz o zmianę decyzji o zlikwidowaniu tego pociągu, uruchomienie przez PKP InterCity nowych połączeń oraz spowodowanie, aby po wyremontowanych torach zaczęły jeździć między Terespolem a Warszawą bezpośrednie pociągi linii regionalnych. Polska nie jest bogatym krajem, nie stać nas na marnowanie z takim trudem zarobionych przez Polaków pieniędzy, nie stać nas na to, aby inwestować ogromne pieniądze w coś, co później nie będzie służyło mieszkańcom. Jest to całkowicie niezrozumiałe i nie powinno mieć miejsca, dlatego te decyzje powinny zostać podjęte jak najszybciej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 roku.


72 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Oświadczenie z dnia 26 maja 2015 roku.
Oświadczenie poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 93

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Adam Abramowicz - Spot wyborczy
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy