Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3132 i 3169).


Poseł Krzysztof Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie uchwały Senatu, w której zgłoszono poprawki do nowelizowanej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

    W debacie, podczas której rozważaliśmy kolejną już nowelizację ustawy ustrojowej dla sądownictwa powszechnego, mówiłem, że ta ustawa tak naprawdę nic nie wnosi, nie usprawnia systemu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ta nowelizacja była raczej wywołana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wezwał polski parlament do usprawnienia pewnych przepisów, szczególnie dotyczących nowej instytucji, która zafunkcjonowała w sądownictwie powszechnym, tj. instytucji dyrektora sądu. Tej materii dotyczą też poprawki Senatu, są to chyba trzy poprawki. W tym zakresie wstrzymamy się od głosu. Co do pozostałych poprawek, które dotyczą spraw legislacyjno-redakcyjnych, proponowanych, żeby usprawnić czytelność, przejrzystość stanowionego prawa, to te poprawki zostaną poparte. W dwóch przypadkach, w których Senat do końca nie dopatrzył się również kwestii redakcyjnych dotyczących tej ustawy, odrzucimy te poprawki, albowiem one tak naprawdę nie usprawniłyby, nie poprawiłyby przejrzystości, czytelności zapisów tej ustawy, a wręcz komplikowałyby ją.

    Tak więc jeśli chodzi o kwestie merytoryczne dotyczące funkcjonowania instytucji dyrektora sądu, przypomnę, że klub Prawa i Sprawiedliwości był przeciwny wprowadzeniu dyrektora sądu do sądownictwa powszechnego, w tych przypadkach wstrzymamy się od głosu. Bardzo dziękuję.Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw


251 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy