Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obligacjach (druki nr 3026 i 3069).


Poseł Killion Munyama:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani poseł sprawozdawca szczegółowo omówiła wszystkie poprawki Senatu przedstawione w druku, których jest 16. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię w tej sprawie.

    Ustawa dotyczy wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, aby emisja obligacji komercyjnych mogła odgrywać rolę dodatkowego w stosunku do kredytów bankowych źródła pozyskania kapitału. Potrzeba nowej regulacji dla instrumentu finansowego, jakim są obligacje, wynika z niezadowalającego poziomu rozwoju rynku tych papierów dłużnych. Potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw niefinansowych, w tym w szczególności finansowania inwestycji, sprawiają, że przedsiębiorstwa naturalnie muszą sięgać do zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału, w tym do rynku długu. Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 listopada ustawy o obligacjach wprowadził 16 poprawek.

    Panie Marszałku! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera te rozwiązania i będzie głosować za przyjęciem 12 poprawek Senatu i za odrzuceniem 4 z nich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy