Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043).


Poseł Lech Sprawka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Po raz dziesiąty zadam to pytanie, ale je zadam. Proszę merytorycznie uzasadnić, dlaczego państwo nie zgadzacie się na dopisanie do podstawowych form zajęć lekcji religii, etyki i przygotowania do życia w rodzinie.

    Drugie pytanie. A właściwie to chciałbym panu posłowi Bramorze podziękować za te podziękowania dla mnie, chciałbym też podziękować panu za samokrytykę, jaką pan złożył w stosunku do swojego ugrupowania, ponieważ największy problem ustawy o systemie oświaty stanowią cztery rozdziały: 2a, 3a, 3b i 8a. Wszystkie zostały wprowadzone wtedy, kiedy byliście w koalicji rządzącej, rozdział 8a - z SLD, a trzy następne - w koalicji z Platformą. Tak że to nie jest tak, że 23 lata to jest ciąg psucia prawa. (Dzwonek) Psuliście wtedy, kiedy byliście w koalicji. (Oklaski)Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy