Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra. Dotyczy ono czasu trwania kontroli, a właściwie może nie samej kontroli stricte w tym znaczeniu tego słowa, ale tzw. sprawdzania albo badania rzetelności ksiąg rachunkowych.

    Czas trwania kontroli określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i nie budzi to wątpliwości. Zależy to od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsze, tym krótszy czas trwania kontroli, a im większe, tym dłuższy. Natomiast w momencie, kiedy odniesiemy się już do Ordynacji podatkowej, to niestety nie ma tam stricte sformułowania ˝kontrola˝, tylko jest sformułowanie ˝badanie rzetelności ksiąg rachunkowych˝. Niestety są przykre przypadki przedłużania się kontroli. Ja również nazywam to kontrolą. Znam takie przypadki, że u przedsiębiorcy ponad rok trwało badanie rzetelności ksiąg rachunkowych. Szczerze mówiąc, przedsiębiorca z tej korespondencji z urzędem skarbowym nawet nie dowiedział się, kiedy to zostanie zakończone. Uzasadnienie przedłużającego się sprawdzania czy badania było bardzo lakoniczne.

    Czy ministerstwo nie zechciałoby również pochylić się nad tym i bardziej uściślić całą (Dzwonek) procedurę przedłużania się? W omawianym dzisiaj projekcie mówimy o miejscu tego sprawdzania, natomiast chodzi mi o określenie czasu. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy