Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Rafał Grupiński:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Z wnioskiem formalnym.

    (Głos z sali: Cisza! Cisza!)

    Proszę wszystkich przede wszystkim o zachowanie większej kultury i powagi, bo dyskutujemy...

    (Głos z sali: Właśnie.)

    ...o kwestiach niezwykle ważnych dla paru tysięcy rodzin górniczych, a państwo robicie z tego targ polityczny. To jest niedopuszczalne, żeby obrażać panią premier, to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób zachowywać się na sali.

    Panie marszałku, po pierwsze, proszę korzystać z prawa do wyłączania mikrofonu, gdy padają obraźliwe słowa.

    (Głosy z sali: Ooo!...)

    Po drugie, proszę wykluczyć pana posła Wiplera z dalszej części naszych obrad. Dziękuję bardzo. To jest mój wniosek formalny. (Oklaski)Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy