Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963).


Poseł Jacek Tomczak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy i w jakim zakresie rozwiązania przyjęte w projektowanej nowelizacji odpowiadają kierunkowi zmian, jaki ukształtował się w rozwiązaniach prawnych przyjętych przez Unię Europejską, dotyczących statystyki europejskiej, i odchodzeniu od obciążania respondentów obowiązkami statystycznymi na rzecz wykorzystania w jak najszerszym zakresie danych zebranych dla celów administracyjnych? Dziękuję.Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.


56 wyświetleń

Zobacz także: