Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980).


Poseł Jacek Tomczak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Proponowana ustawa określa standardy w zakresie utrzymania zwierząt i sposobów postępowania z nimi, jakie powinny spełniać ośrodki hodowców, dostawców i użytkowników, oraz wymagania w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, biorąc pod uwagę potrzeby fizjologiczne, etnologiczne gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku oraz konieczność zapewnienia zwierzętom dobrostanu i prawidłowego stanu zdrowia. Hodowcę, dostawcę i użytkownika zobowiązano do zawarcia z lekarzem weterynarii umowy o świadczenie w ośrodku usług weterynaryjnych w celu monitorowania stanu zdrowia zwierząt oraz do wyznaczenia w ośrodku osoby lub osób posiadających wiedzę lub doświadczenie na temat dobrostanu zwierząt. Ich podstawowym zadaniem będzie udzielanie porad w tym zakresie, a także monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku.

    Zasadniczo regulacja nie budzi zastrzeżeń. Pytania dotyczą jedynie kosztów wdrożenia nowych standardów i czasu na ich wdrożenie. Jest to bardziej pytanie do sprawozdawcy: Czy komisja szczegółowo oceniła szanse i możliwości hodowców, dostawców i użytkowników w zakresie właściwego wdrożenia nowych regulacji? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.


54 wyświetleń

Zobacz także: