Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo Posłowie! Rozwiązanie niezwykle dobre - Karta Dużej Rodziny. Dyskutowaliśmy o możliwości stosowania takiego rozwiązania przez apteki. Czy i kiedy resort wystąpi do ministra zdrowia, by w tym zakresie była możliwa reklama? Pytam, bo taka informacja, związana ze stosowaniem tego rozwiązania, jest swoistą reklamą. A zatem chodzi o to, żeby można było z tego rozwiązania skorzystać. To pierwsza sprawa.

    Każdy z państwa mówił, kiedy Karta Dużej Rodziny była wprowadzana przez który samorząd. U mnie, w moim mieście 27 marca br. Ale moje pytanie jest następujące. Dzielimy to, co mogą zrobić samorządy, i one w zakresie swoich dochodów zadecydowały, jak szeroka jest karta. To, co z budżetu państwa, to na koleje, na wydawanie paszportów i na wydawanie karty dla wszystkich samorządów.

    Moje pytanie jest inne. (Dzwonek) To bardzo korzystne rozwiązanie i chodzi o to, żeby to korzystne rozwiązanie nie było nadużywane na zasadzie zmniejszania przychodów i niepłacenia podatków przez podmioty, które będą stosowały takie rozwiązania. Z jednej strony to świetnie i dobrze, tylko z drugiej strony chodzi o to, aby nigdy wtedy, kiedy pojawia się nowa propozycja, nie było to wykorzystywane nie na rzecz rodziny, tylko przez tych wszystkich, którzy mogą w tym zakresie próbować prowadzić również nieczyste interesy. Dziękuję.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.


42 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy