Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Magdalena Kochan:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Dnia 20 listopada, nie tak dawno, obchodziliśmy 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu, który określa ochronę i prawa dzieci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał dzień 20 listopada, i ogłosił to w swojej uchwale, za Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

    Właściwie dzisiaj trudno wyobrazić sobie ochronę praw dzieci bez tego dokumentu, którego Polska była inicjatorem i który moim zdaniem jest jednym z największych polskich osiągnięć na polu prawa międzynarodowego. Ciąży zatem na Polsce specjalne prawo czy specjalny obowiązek pielęgnowania i stałego urzeczywistniania postanowień tejże konwencji.

    W związku z powyższym pytam panią minister: Jaki jest postęp prac zmierzających do ratyfikacji III protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień?

    Chcę powiedzieć, że inicjatywa dotycząca wyposażenia Komitetu Praw Dziecka ONZ w tenże protokół to także polska inicjatywa. Z tą inicjatywą wyszedł rzecznik praw dziecka. Dziękuję bardzo.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Konwencja o prawach dziecka ONZ z 1989 r. jest jednym z podstawowych instrumentów, jeżeli chodzi o międzynarodową ochronę praw dziecka, o czym pani poseł powiedziała. Polska podpisała protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w dniu 30 września 2013 r. Obecnie trwają prace nad określeniem skutków prawnych, społecznych i finansowych, jeżeli chodzi o związanie się tym protokołem zgodnie z wymaganiami ustawy o umowach międzynarodowych. Przewiduje się, że zakończenie tych prac nastąpi do końca bieżącego roku.

    Pozwolę sobie kilka słów powiedzieć o procedurze ratyfikacji. Każde państwo, który zdecyduje się na ratyfikację tego fakultatywnego protokołu, musi spełnić warunki. Po pierwsze, chodzi o opracowanie projektu wniosku ratyfikacyjnego w przypadku uzgodnienia, że ratyfikacja jest możliwa, a po drugie, o przedłożenie wniosku ratyfikacyjnego Radzie Ministrów. Rada Ministrów podejmuje decyzję, czy przedłożyć wniosek ratyfikacyjny Sejmowi Rzeczypospolitej do akceptacji, czy też nie. Następuje wyrażenie zgody przez Sejm, jeśli oczywiście Rada Ministrów przekaże to Sejmowi do uzgodnienia. Ostatnim etapem jest dokonanie aktu ratyfikacji przez prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o prace, które są prowadzone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także w innych resortach, które zostały zapytane wprost, jakiego rodzaju skargi mogą spływać, mogłoby się wydawać, że oceniamy te, które dotyczą pierwszego punktu, czyli opracowania projektu wniosku ratyfikacyjnego.

    Teraz chcę powiedzieć kilka słów, które dotyczą tego, jak będzie wyglądała dalsza praca. Oczywiście musi to być związane ze współpracą międzyresortową. Obecnie prowadzone są analizy dotyczące ewentualnych skutków prawnych, społecznych i finansowych, jakie mogą wynikać ze związania się protokołem zgodnie z wymogami prawa oraz polskiej praktyki ratyfikacyjnej. Kolejnym etapem będzie dokonanie analizy dotychczasowych orzeczeń Komitetu Praw Dziecka, które były wydawane w ramach procedury składania zawiadomień.

    Chcę powiedzieć o jednej kluczowej kwestii. W kwietniu bieżącego roku minister pracy i polityki społecznej wskazał, że decyzja o ratyfikacji protokołu zostanie podjęta na podstawie wyników szczegółowej analizy, o której mówiłam, dotyczącej skutków społecznych i finansowych związania się tym protokołem. Minister zapewnił, że prace będą się toczyć bez zbędnej zwłoki. Dziękuję bardzo.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Magdalena Kochan:

    W związku z chorobą koleżanki, która miała być ze mną podczas zadawania tych pytań, zadam pytanie w jej zastępstwie.

    Pani Minister! Z tego, co pani mówi, wynika, że już w 2013 r. była informacja o konieczności ratyfikacji tego nowego protokołu. Chodzi o polską inicjatywę, która pozwoli polskim instytucjom, polskim dzieciom składać zażalenia do Komitetu Praw Dziecka ONZ. Tak naprawdę jest to instytucja skargowa. Nastąpiło to już, jak przypomniałam, w 2013 r. Rozumiem, że bez zbędnej zwłoki przyspieszymy prace dotyczące oceny skutków ratyfikacji tegoż protokołu.

    Moje pytanie brzmi: Czy są ministerstwa, które ze zbędną zwłoką odpowiadają na pisma i pytania ministra pracy i polityki społecznej? Chodzi o kwestie, o których pani mówiła, o to, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o ocenę skutków ratyfikacji. Czy są takie ministerstwa? Dziękuję za uwagę.


9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Takich ministerstw, resortów nie ma. Wszystkie wywiązują się z Kodeksu postępowania administracyjnego i udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni. Natomiast wciąż pracujemy nad tymi informacjami, które służą opracowaniu projektu wniosku ratyfikacyjnego. W związku z powyższym potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Dziękuję bardzo.Magdalena Kochan i Renata Zaremba - pytanie z 4 grudnia 2014 r.


20 wyświetleń

Zobacz także: