Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 2860 i 2887).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Byliśmy wnioskodawcami tego projektu ustawy, bo jest to projekt klubowy, projekt poselski, a zatem z zadowoleniem przyjmujemy szybkie procedowanie, ważne z uwagi na czas i potrzebę wdrożenia rozwiązań, o których mówił sprawozdawca komisji pan poseł Elsner. Ale w dyskusji pojawił się wątek dotyczący bardzo mocno krytykowanej zasady, rozwiązania odnoszącego się do nałożenia na agentów rozliczeniowych obowiązków informacyjnych względem akceptantów. Jak wskazywano, rodziłoby to konieczność modyfikacji setek tysięcy umów o akceptację kart płatniczych w przypadku każdorazowej zmiany dotyczącej którejkolwiek z opłat akceptanta. Uznaliśmy jako klub Platformy Obywatelskiej, że jest to regulacja nadmiarowa i w tym zakresie składamy poprawkę, która w sposób znaczny ograniczy regulację dotyczącą obowiązku informacyjnego. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, mając wskazanie i przeświadczenie, że będzie to również ważne rozwiązanie dla akceptantów, którzy będą posiadali informacje o tych opłatach.

    Raz jeszcze przypomnimy, że w przypadku opłat interchange jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania, klub przedłożył projekt w tym zakresie. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, a popieranie wielu klubów, popieranie w Wysokiej Izbie rozwiązań dotyczących obrotu kartowego przyczyniło się do obniżenia tej opłaty. Jako wnioskodawcy cieszymy się również ze sposobu procedowania.

    W imieniu klubu przedkładam na ręce pana marszałka tę poprawkę, która ogranicza obowiązek informacyjny. Mam nadzieję, że poprawka ta zostanie poparta w komisji. Dziękuję.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


46 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy