Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 2854 i 2915).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Przede wszystkim chciałabym poinformować Wysoką Izbę, co zapowiadała pani przewodnicząca Bożena Szydłowska, że składamy poprawki. Chciałabym przynajmniej o jednej z nich powiedzieć. W trakcie prac nad ustawą budżetową dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy rozmawialiśmy o problemie związanym z Inspekcją Pracy, o zatrudnieniu, wynagrodzeniach. Jedna z poprawek dotyczy m.in. przeznaczenia kwoty 2 mln zł na zwiększenie zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy.

    Składamy również poprawki, które odnoszą się m.in. do planu finansowego, który będzie zmieniony, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PAŻP.

    (Poseł Elżbieta Rafalska: Ale w okołobudżetowej...)

    W związku z tym plan finansowy w ustawie budżetowej wiąże się ze zmianami w ustawie okołobudżetowej. Nadto jeszcze przedstawiamy trzy poprawki.

    Warto byłoby odnieść się do tego, co powiedziała pani poseł Zuba. Myślę, że poprawka, która to odformalizowuje i daje możliwość zmiany co do odbywania staży specjalizacyjnych, a w związku z tym znosi przywiązanie do jednego województwa, jest rozwiązaniem, które w pełni jest akceptowane (Dzwonek) przez środowisko lekarskie.

    A na ręce pana marszałka w imieniu klubu - poprawnie zredagowane i podpisane poprawki.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy