Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Rafał Grupiński:

    W trybie formalnym.

    (Głos z sali: Nie ma takiego, panie marszałku.)

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

    (Poseł Antoni Macierewicz: Nie ma takiego trybu.)

    Chciałbym zgłosić wniosek przeciwny do wniosku pana premiera Kaczyńskiego - o niezwoływanie Konwentu Seniorów.

    (Głos z sali: Nie ma czegoś takiego.)

    Chcę powiedzieć krótko, że od osoby takiej jak pan premier Kaczyński oczekiwałbym większej odpowiedzialności za państwo, za porządek demokratyczny (Poruszenie na sali, oklaski) i nieformułowania wniosków, które próbują ten porządek demokratyczny podważać.

    (Poseł Antoni Macierewicz: Pan sobie żarty robi.)

    Otóż, jeśli jesteśmy niezadowoleni z przebiegu wyborów, jeżeli chodzi o system informatyczny i o to, co widzieliśmy, czyli pewne niedoskonałości (Poruszenie na sali), to nie znaczy, że ma pan premier podstawę do tego, żeby stawiać taki wniosek i tezę o sfałszowaniu wyborów. Proszę o dobieranie słów w sposób staranniejszy i o większą dbałość o porządek i tak naprawdę tak niedawno odzyskaną niepodległość państwa polskiego. (Oklaski)

    (Poseł Antoni Macierewicz: Idź do folwarku zwierzęcego, do Orwella.)Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


231 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy