Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druki nr 2901 i 2921).


Poseł Krzysztof Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości pragnę odnieść się do poprawek, które zaproponował Senat do ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym.

    Chciałbym bardzo podkreślić wagę tej ustawy. Ta ustawa z całą pewnością przyczyni się do dochodzenia do prawdy obiektywnej przed organami wymiaru sprawiedliwości. O tym mówiliśmy w Sejmie na etapie procedowania.

    Senat wniósł do tej ustawy poprawki. Niektóre z tych poprawek z całą pewnością zasługują na akceptację. One tę ustawę, że tak powiem, poprawiają. Chciałbym tutaj powiedzieć o jednej kwestii, która dotyczy obligatoryjnego zapisu w kontekście nadania statusu szczególnej ochrony osobom, które uczestniczą w procesie karnym w charakterze pokrzywdzonych bądź świadków, jeśli chodzi o przestępstwa dotyczące zgwałcenia i znęcania się. Senat tę ustawę tak poprawił, że w takich sytuacjach te osoby będą objęte ochroną. To jest dobra poprawka.

    Odniosę się również do poprawki, którą zresztą pan poseł sprawozdawca dokładnie tutaj omówił. Też nie podzielamy poglądu, aby odchodzić od generalnej zasady ustanowienia kuratora w przypadku osób pokrzywdzonych lub świadków będących osobami pełnoletnimi. Odejście od tej głównej zasady jest rzeczą, która psułaby system, dlatego też nie akceptujemy tej poprawki.

    Generalnie chciałbym powiedzieć, że klub Prawa i Sprawiedliwości poprze poprawki, które uzyskały pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.


277 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy