Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 2853 i 2889).


Poseł Janina Okrągły:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 2853 i 2889).

    Przedstawiany projekt, jak powiedział pan poseł sprawozdawca, ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dostosowuje przepisy polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014, które zastąpiło rozporządzenie Komisji z 6 sierpnia 2008 r. Nowelizacja jest potrzebna, jak było podkreślane, w celu zapewnienia ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom, którzy zatrudniają bądź zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne.

    Obraz prac nad projektem przedstawił już pan poseł Piechota, ja bym chciała krótko się odnieść do najważniejszych zmian, które wnosi ta ustawa. Jak już było zaznaczone, są to zmiany korzystne, przyjazne dla pracodawców, a przez to i dla pracowników - osób niepełnosprawnych.

    Po pierwsze, projekt ustawy poszerza krąg osób niepełnosprawnych, na zatrudnienie których pracodawca może uzyskać pomoc w formie zwrotu kosztów dodatkowych związanych z ich zatrudnieniem, wyłączono bowiem dwa warunki: pierwszy, tj. obowiązek skierowania osób niepełnosprawnych do pracy przez powiatowy urząd pracy, i drugi warunek - jeżeli osoba niepełnosprawna jest już zatrudniona, niepełnosprawność ta musiałaby powstać w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy. Oczywiście utrzymany jest warunek, że czas zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u tego pracodawcy wynosi minimum 36 miesięcy. Druga zmiana, również przyjazna, dotyczy warunków uzyskania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Warunkiem uzyskania takiej pomocy będzie wykazanie przez pracodawcę wzrostu zatrudnienia ogółem, a nie, jak dotychczas, wykazanie wzrostu zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Trzecia, dla mnie szczególnie istotna, zmiana to możliwość uzyskania przez pracodawcę refundacji kosztów szkolenia pracowników wspierających pracownika niepełnosprawnego w pracy. Wysokość zwrotu będzie mogła wynosić 100% poniesionych kosztów szkolenia, jednakże nie więcej niż wysokość najniższego wynagrodzenia. Dlaczego jest to dla mnie takie istotne? Bo bardzo ważne jest, aby osoby pomagające były odpowiednio przygotowane, przeszkolone, aby umiały efektywnie wspierać osobę niepełnosprawną, komunikować się i współpracować z nią. Wiedza i umiejętności skutecznie zmniejszają lęki i obawy, jakie mają pracodawcy i współpracownicy względem osoby niepełnosprawnej. Wiedza i umiejętności zmieniają postawy, łamią stereotypy. Proponowany zapis powinien korzystnie wpłynąć na zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Dostosowano także do przepisów rozporządzenia Komisji maksymalny pułap pomocy na szkolenie pracowników - osób niepełnosprawnych do 70%.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiany projekt ustawy, jak powiedziałam na wstępie, dostosowuje polskie prawo do zapisów prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska rekomenduje stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i przyjęcie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


111 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy