Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2890 i 2891).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawek do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

    Senat zaproponował 25 poprawek, z czego trzy są merytoryczne, a pozostałe o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Dwie spośród nich nie zmieniają celów ustawy z pierwotnego przedłożenia rządowego, a jedynie je dopełniają, natomiast trzecia poprawka wprowadzająca przepis przejściowy odnośnie do rozliczeń z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie znajduje uzasadnienia w sytuacji rozpatrzenia poprawek Senatu na tym posiedzeniu Sejmu, o czym powiedziała przed chwilą dość dokładnie i szczegółowo pani poseł sprawozdawca.

    Dlatego klub Platformy Obywatelskiej, podobnie jak komisja, będzie rekomendował odrzucenie tej poprawki i przyjęcie pozostałych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.


144 wyświetleń