Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bulwersujące i elektryzujące opinię mieszkańców Braniewa, miasta, z którego pochodzę, ostatnie wydarzenia z udziałem lokalnych władz samorządowych podają w wątpliwość ideę samorządności, którą w tym przypadku sprowadzono do samowoli, buty i arogancji opartej na niejasnych punktach odniesienia. Otóż, Wysoka Izbo, okazuje się prawdziwym stwierdzenie, że lepiej być zdrowym i bogatym, a jeszcze lepiej tkwić w określonych układach politycznych. Procedura dysponowania przez komisję mieszkaniową w Braniewie dobrem publicznym, jakim są lokale socjalne, według tylko sobie znanych kryteriów osiągnęła poziom skandalu. Taki lokal został przydzielony bowiem osobie, która nie dość, że przedstawiła nieprawdziwe dane dotyczące swojej sytuacji materialnej, to jeszcze kilka dni po przydziale mieszkania socjalnego - które jej się nie należało, ponieważ w Braniewie ponad 100 rodzin od wielu, od kilku, kilkunastu lat oczekuje na przysłowiowy upragniony kąt - dokonała rejestracji i jest właścicielem luksusowego samochodu na potrzeby własne.

    Wysoka Izbo! Braniewo to miasto zapomniane przez wszystkich, a głównie przez lokalne władze samorządowe, które od ponad 12 lat okupują urząd miasta - są to członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To ośrodek o najwyższym w kraju wskaźniku bezrobocia. Przypomnę tylko, ostatnio GUS to przedstawił, że powiat braniewski zajmuje trzecią lokatę wśród powiatów o najwyższym wskaźniku bezrobocia w Polsce. Lokalna społeczność ubożeje z roku na rok, tracąc kolejne miejsca pracy. I oto dokonuje się niejanosikowy akt zaboru tego, co należy się ludziom biednym, potrzebującym, żyjącym bez nadziei na jakiekolwiek jutro. Wielokrotnie w mojej pracy parlamentarnej spotykałem się z ludźmi ubogimi, którzy oczekiwali pomocy. Sami sobie nie dają rady i za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem polityków, a przede wszystkim samorządowców szukają jakiejś pomocy.

    Beneficjentem tego właśnie zaboru mieszkania zostaje osoba, która nie ma prawa sięgać po to dobro - nie tylko moralnego, ale też żadnego prawa. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ta osoba jednocześnie aspiruje do objęcia funkcji radnego Rady Powiatu Braniewskiego, kandydując z listy Porozumienia Samorządowego na czele z burmistrzem Mrozińskim, członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    Panie Burmistrzu! Panie Burmistrzu Mroziński! Panie Burmistrzu Maziarz! Pytam w imieniu kilkuset osób, kilkuset rodzin w Braniewie: Jakim moralnym prawem przyznaliście prawo do dysponowania tym lokalem socjalnym osobie, która przede wszystkim jest kawalerem, jest osobą zatrudnioną na stałe, posiada pokaźny majątek i jeszcze dodatkowo jeździ po mieście luksusowym jaguarem o pojemności 2,5 l, a miesięczny czynsz dzierżawny tego lokalu socjalnego to 23 zł? Skandal, buta, arogancja...

    (Głos z sali: Ojej!)

    Dziękuję, panie pośle.

    (Poseł Jerzy Sądel: To jest nieludzkie.)

    Nieludzkie. Czas was zmienić. Czas wygonić...

    (Głos z sali: Tak jest.)

    ...sitwę.

    (Poseł Jerzy Sądel: I tu, i tam...)

    I tu, i tam. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 05 listopada 2014 roku.


63 wyświetleń