Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015.


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zapytać o stosunek polskiego rządu, jeżeli chodzi o ochronę praw mniejszości polskiej na Litwie. Katalog od 20 lat, od momentu zawarcia traktatu, jest ten sam: kwestie pisowni polskich nazwisk, szkolnictwa, zwrotu ziem, i mówię to z prawdziwą przykrością, ponieważ obecny rząd jest centrolewicowy, naruszania konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości.

    Druga sprawa - ona była tu lekko dotykana - Polska nadal chce, my chcemy zmieniać Unię Europejską, nadawać jej nowy ton, ale w dalszym ciągu obowiązuje nas protokół brytyjski i nadal nie przyjęliśmy Karty Praw Podstawowych. To jest hańba, bo to jest podstawowy świecki dekalog. Donald Tusk trzy lata temu mówił o tej potrzebie.

    (Poseł Beata Bublewicz: Świecki dekalog? Słyszeliście o czymś takim?)

    Wreszcie na koniec...

    (Głos z sali: Dekalog wartości.)

    Dekalog wartości.

    Dobrze, że pan o tym wspominał - mały ruch graniczny, który funkcjonuje od 27 miesięcy między Polską a Rosją. Są powiaty, które chciałyby to (Dzwonek) rozszerzyć mimo napiętych stosunków polsko-rosyjskich, na przykład suwalski, ełcki.

    Wreszcie gubernator obwodu kaliningradzkiego, jak mówi się po rosyjsku: tonkij namiok na tołstoje obstojatielstwo, dawał lekką aluzję do grubej sprawy, że Rosja w przyszłym roku byłaby gotowa uruchomić, na razie dla celów turystycznych, szlaki wodne, Kanał Mazurski, o co zabiegamy od lat, Węgorapę i wspominaną tutaj dzisiaj Cieśninę Piławską. Warto to wysondować i zastanowić się nad tym, bo to przyniosłoby zwykłym ludziom tak duże korzyści jak mały ruch graniczny. (Oklaski)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.


118 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy