Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2811 i 2821).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2811 i 2821).

    Przypomnę, że ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym jest pewnego rodzaju dodatkową ofertą bankową, dającą możliwość pozyskania środków finansowych przez osoby, które posiadają określony majątek, nieruchomości, a nie mogą skorzystać z innej formy kredytowania. Istotnymi zapisami tej ustawy są, po pierwsze, zapisy dotyczące obowiązkowego przekazywania informacji kredytobiorcom, po drugie, zapisy umożliwiające odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, a także dotyczące zagwarantowania prawa do spłaty kredytu zarówno przez kredytobiorcę, jak i przez jego spadkobierców.

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł do ustawy 14 poprawek. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje, po wnikliwej analizie, przyjęcie przez Wysoką Izbę pięciu poprawek. Są to poprawki 2., 4., 7. i 12., o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym, oraz poprawka 5, prokonsumencka, która zmierza do wydłużenia z 7 dni do 14 dni terminu przewidzianego na przedłożenie kredytobiorcy informacji o warunkach kredytowania przed zawarciem umowy, przy czym jednocześnie termin ten może zostać skrócony na żądanie kredytobiorcy.

    Pozostałe poprawki zostały zaopiniowane negatywnie. Komisja Finansów Publicznych nie podzieliła stanowiska Senatu w przedmiocie uściślenia i ograniczenia kosztów wyłącznie do prowizji, których dotyczy poprawka 3., a także komisja nie podziela propozycji Senatu w przedmiocie zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego w formie aktu notarialnego, której dotyczy poprawka 8. Należy zauważyć, że do realizacji usługi zawierania umów o odwróconym kredycie hipotecznym zostały upoważnione wyłącznie instytucje profesjonalne, objęte nadzorem ostrożnościowym KNF lub innych właściwych organów nadzorczych. Stąd proponowane przez Senat zawieranie tych umów w formie aktu notarialnego byłoby czynnością zbędną, która z jednej strony zdecydowanie zwiększyłaby koszty kredytobiorcy związane z zawarciem umowy, natomiast z drugiej strony wcale nie zwiększyłaby bezpieczeństwa ani kredytobiorców, ani banków.

    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedmiocie poprawek zgłoszonych przez Senat do tego projektu ustawy podziela i popiera stanowisko Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy