Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820).


Poseł Mirosław Pluta:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Proponowana gwarantowana podwyżka emerytur i rent w 2015 r. ma wynieść 36 zł, dzięki czemu poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony, gdyż jest to kwota minimalna podwyżki. Chciałbym zapytać pana ministra, czy posiada dane, jak duża grupa osób skorzysta z tej ochrony? Dziękuję bardzo.Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


66 wyświetleń

Zobacz także: