Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2792).


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To bardzo dobra inicjatywa ustawodawcza, na którą oczekiwało środowisko ratujące nasze życie i zdrowie. Zwolnienie pojazdów sanitarnych z podatku akcyzowego pozwoli na pewne oszczędności.

    Chciałbym zapytać: O jakiej kwocie mówimy, zarówno jeśli chodzi o zakup np. jednego ambulansu, jak i w skali kraju? Jakie są to kwoty? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


60 wyświetleń

Zobacz także: